Return to Headlines

NEW Tech Survey for Students Enrolled in JPS Virtual AND Hybrid Classes

Irish Families,

In an effort to ensure Grace King students are prepared for the upcoming school year, please use the link to complete a technology needs survey. If you are the parent of a virtual student who has already received a device, please disregard this request. The survey completion window is valid through 12:00 p.m. Wednesday, August 19th. 

 

Please click here: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0RlqMy_kMzFnupyOCDnZj-iM38Eu45pb90QfspupE2iEY9Q/viewform?usp=sf_link

 

Buenos días, en un esfuerzo por asegurar que los estudiantes de Grace King estén preparados para el nuevo año escolar, por favor use el enlace y complete el cuestionario de necesidad tecnológica que se encuentra en la pagina web. Si usted es el padre de un estudiante virtual que ya recibió un dispositivo, por favor ignore esta solicitud. La ventana para completar este cuestionario es válida asta las 12:00 p.m. del día Miércoles, 19 de Agosto.
 
Trong sự cố gắng để biết chắc các em học sinh trường Grace King được chuẩn bị cho năm học sắp tới, vui lòng xử dụng  một cái liên  kết đựơc tìm thấy trên trang mạng để hoàn tất một sự thăm dò cần thiết về máy móc kỹ thuật. Nếu  ông bà là bố mẹ của các em học sinh học online (virtual students), mà các em đã có một dụng cụ máy móc điện tử , vui lòng bỏ qua sự đòi hỏi này. Sự hoàn tất thăm dò trên trang mạng sẽ có hiệu lực từ bây giờ cho đến 12:00 pm thứ tư, tháng Tám ngày 19th. 
 
 
مدرسة كريسكنك على استعداد لابتداء السنه الدراسيه الجديده بأكمل وجه ،
الرجاء استعمال الرابط على موقع 
المدرسه لإكمال الاستماره
 
لأكمال استمارة    طلب الحصول على (
 ال لاب توب)
اولياء الامور الذين حصلوا على  هذه الاجهزه 
الرجاء  التغاضي واهمال هذا الطلب   وهذه الرساله.
 
 توب)
الى يوم الاربعاء االموافق  ٢٠٢٠/٨/١٩ الساعه الثانيه عشر ظهراً
فالرجاء متابعة هذا الامر والاهتمام بهِ والاجابه على الاسئله المطلوبه في الاستماره وارسالها ليتسنى لطلابكم من الحصول على جهاز ال لابتوب  الذي يحتاجوه في 
دراستهم عبر الانترنت لهذه السنه