• SCHEDULE:

  KINDERGARTEN

  TEACHER: MS RAMSEY

  TEACHER: MS JONES

          7:30AM - 7:50AM        Arrival/Breakfast

  7:50AM - 8:00AM        Transition

  8:00AM - 8:45AM        Intervention

  8:45AM - 9:45AM        CKLA Knowledge

  9:45AM - 10:45AM      CKLA Skills

  10:45AM - 11:15AM    Social Studies

  11:15AM - 11:45PM    Lunch

  11:45PM - 12:00PM    Recess

  12:00PM - 12:15PM    Social Studies

  12:15PM - 1:15PM      Math

  1:15PM - 1:45PM        Science

  1:45PM - 2:30PM        P.E.

  2:30PM - 2:50PM        Intervention

  2:50PM                        Dismissal

  RAMSEY'S ORIENTATION

   

  1ST GRADE

  TEACHER: MS GARDNER

  TEACHER: MS ROBERT 

  7:30AM - 7:50AM        Arrival/Breakfast

  7:50AM - 8:00AM        Transition

  8:00AM - 8:45AM        Intervention

  8:45AM - 8:55AM        Transition

  9:00AM - 10:00AM      CKLA Skills

  10:00AM - 11:15AM    CKLA Knowedge (Brain Break 15 min)

  11:15AM - 11:45PM    Lunch

  11:45AM - 12:00PM    Recess

  12:00PM - 1:00PM      Math

  1:00PM - 1:45PM        P.E. (Gardner -; Robert - Coach Mauer)

  1:45PM - 2:15PM        Science

  2:15PM - 2:45PM        Social Studies

  2:45PM - 2:50PM        Dismissal

  1ST GRADE ORIENTATION

   

  2ND GRADE

  TEACHER: MS MILLER - ELA/SOCIAL STUDIES

  TEACHER: MS COLOSINO - MATH/SCIENCE

  MS COLOSINO'S HOMEROOM SCHEDULE:                                          

  7:30AM - 7:50AM        Arrival/Breakfast                                                                       

  7:50AM - 8:00AM        Transition                                                       

  8:00AM - 8:45AM        Intervention  (Log into Math)                                                  

  8:45AM - 9:30AM        Math

  9:30AM - 10:15AM      P.E. (Coach Mauer - MWF)/Library (TTH)

  10:15AM - 11:00PM    Math                                                                          

  11:00AM - 11:45AM    Science                                                           

  11:45AM - 12:15PM    Lunch

  12:15PM - 12:30PM    Recess                                                 

  12:30PM - 2:00PM      ELA                                                                   

  2:00PM - 2:45PM        Social Studies                                                 

  2:45PM - 2:50PM        Dismissal                                                         

   

  MS MILLER'S HOMEROOM SCHEDULE:

  7:30AM - 7:50AM        Arrival/Breakfast                                

  7:50AM - 8:00AM        Transition

  8:00AM - 8:45AM        Intervention (Log into ELA)

  8:45AM - 9:30AM        ELA 

  9:30AM - 10:15AM      P.E. (Coach Mauer - TTH)/Library (MWF)

  10:15AM - 11:00AM    ELA

  11:00AM - 11:45AM    Social Studies

  11:45AM - 12:15PM    Lunch

  12:15PM - 12:30PM    Recess

  12:30PM - 2:00PM      Math

  2:00PM - 2:45PM        Science

  2:45PM - 2:50PM        Dismissal

  2ND GRADE ORIENTATION

   

  3RD GRADE

  TEACHER: MS PAXSON - MATH/SCIENCE 

  TEACHER: MS RUSSELL - ELA/SOCIAL STUDIES

  MS PAXSON'S HOMEROOM SCHEDULE:                                             

  7:30AM - 7:50AM        Arrival/Breakfast                                             

  7:50AM - 8:00AM        Transition                                                         

  8:00AM - 8:45AM        Intervention (Log into Math)                                                   

  8:45AM - 9:30AM        P.E. (Coach Mauer)                                          

  9:30AM - 11:00AM      Math                                                                  

  11:00AM - 11:45AM    Science                                                             

  11:45AM - 12:15PM    Lunch

  12:15PM - 12:30PM    Recess                                                 

  12:30PM - 2:00PM      ELA                                                               

  2:00PM - 2:45PM        Social Studies                                                 

  2:45PM - 2:50PM        Dismissal                                                          

   

  MS RUSSELL'S HOMEROOM SCHEDULE:

  7:30AM - 7:50AM        Arrival/Breakfast                                             

  7:50AM - 8:00AM        Transition                                                         

  8:00AM - 8:45AM        Intervention (Log into ELA)                                                   

  8:45AM - 9:30AM        P.E.                                            

  9:30AM - 11:00AM      ELA

  11:00AM - 11:45AM    Social Studies

  11:45AM - 12:15PM    Lunch

  12:15PM - 12:30PM    Recess

  12:30PM - 2:00PM      Math

  2:00PM - 2:45PM        Science

  2:45PM - 2:50PM        Dismissal                                                     

                                                                 3RD GRADE ORIENTATION

      

  4TH GRADE

  TEACHER: MS ROSER - MATH/SCIENCE/ELA/SOCIAL STUDIES                                                    

  MS ROSER'S SCHEDULE:

  7:30AM - 7:50AM        Arrival/Breakfast                                             

  7:50AM - 8:00AM        Transition                                                          

  8:00AM - 8:45AM        Intervention (Log into Science)                                                   

  8:45AM - 9:30AM        Science 

  9:30AM - 10:15AM      P.E. (Coach Mauer)

  10:15AM - 11:45AM    Math

  11:45AM - 12:30PM    Social Studies

  12:30PM - 1:00PM      Lunch

  1:00PM - 1:15PM        Recess                                                   

  1:15PM - 2:45PM        ELA 

  2:45PM - 2:50PM        Dismissal                                                          

                                                                      4TH GRADE ORIENTATION

   

  5TH GRADE

  TEACHER: MR LABICHE ELA/SOCIAL STUDIES 

  TEACHER: MR VINCENT MATH/SCIENCE

  MR LABICHE'S HOMEROOM SCHEDULE:                                                

  7:30AM - 7:50AM        Arrival/Breakfast                                              

  7:50AM - 8:00AM        Transition                                                          

  8:00AM - 8:45AM        Intervention (Log into ELA)                                                     

  8:45AM - 10:15AM      ELA                                                                    

  10:15AM - 11:00AM    P.E.                                             

  11:00AM - 11:45AM    Social Studies                                                    

  11:45AM - 12:30PM    Science                                                               

  12:30PM - 1:00PM      Lunch

  1:00PM - 1:15PM        Recess                                                  

  1:15PM - 2:45PM        Math                                                                 

  2:45PM - 2:50PM        Dismissal                                                           

   

  MR VINCENT'S HOMEROOM SCHEDULE:

  7:30AM - 7:50AM        Arrival/Breakfast                                              

  7:50AM - 8:00AM        Transition                                                           

  8:00AM - 8:45AM        Intervention (Log into Math)                                                    

  8:45AM - 10:15AM      Math

  10:15AM - 11:00AM    P.E. (Coach Mauer)

  11:00AM - 11:45AM    Science

  11:45AM - 12:30PM    Social Studies

  12:30PM - 1:00PM      Lunch

  1:00PM - 1:15PM        Recess                                                    

  1:15PM - 2:45PM        ELA

  2:45PM - 2:50PM        Dismissal                                                           

                                                                  5TH GRADE ORIENTATION

   

  6TH & 7TH GRADE

  TEACHER: MS JACKSON - ELA

  TEACHER: MS SMITH - MATH

  TEACHER: MS CHRISTIAN - SOCIAL STUDIES

  TEACHER: MS PIPES - SCIENCE

  MS JACKSON'S HOMEROOM SCHEDULE:                                      

  7:30AM - 7:50AM        Arrival/Breakfast                                       

  7:50AM - 8:00AM        Transition                                                   

  8:00AM - 8:45AM        Intervention (Log into ELA)                                              

  8:45AM - 9:50AM        Social Studies       

  9:50AM - 10:55AM      Science              

  11:00AM - 11:45AM    P.E.                                      

  11:45AM - 1:00PM      Math                   

  1:00PM - 1:30PM        Lunch

  1:30PM - 1:45PM        Recess                                            

  1:45PM - 2:50PM        ELA                     

  2:50PM                        Dismissal                                                   

   

  MS SMITH'S HOMEROOM SCHEDULE:

  7:30AM - 7:50AM        Arrival/Breakfast                                      

  7:50AM - 8:00AM        Transition                                                  

  8:00AM - 8:45AM        Intervention                                               

  8:45AM - 9:50AM        Science

  9:50AM - 10:55AM      Social Studies

  11:00AM - 11:45AM    P.E. (Coach Mauer)

  11:45AM - 1:00PM      ELA

  1:00PM - 1:30PM        Lunch

  1:30PM - 1:45PM        Recess                                           

  1:45PM - 2:50PM        Math

  2:50PM                        Dismissal                                                     

   

  MS CHRISTIAN'S HOMEROOM SCHEDULE:                                         

  7:30AM - 7:50AM        Arrival/Breakfast                                     

  7:50AM - 8:00AM        Transition                                                  

  8:00AM - 8:45AM        Intervention                                             

  8:45AM - 9:50AM        ELA                 

  9:50AM - 10:55AM      Math                 

  10:55AM - 11:45AM    Science           

  11:45AM - 12:30PM    P.E.

  12:30PM - 12:45PM    Science

  12:45PM - 1:30PM      Social Studies                                     

  1:30PM - 2:00PM        Lunch

  2:00PM - 2:15PM        Recess                                           

  2:15PM - 2:50PM        Social Studies

  2:50PM                        Dismissal    

   

  MS PIPES' HOMEROOM SCHEDULE:

  7:30AM - 7:50AM        Arrival/Breakfast                                      

  7:50AM - 8:00AM        Transition                                                 

  8:00AM - 8:45AM        Intervention (Log into Science)                                            

  8:45AM - 9:50AM        Math

  9:50AM - 10:55AM      ELA 

  10:55AM - 11:45AM    Social Studies

  11:45AM - 12:30PM    P.E. (Coach Mauer)

  12:30PM - 12:45PM    Social Studies

  12:45PM - 1:30PM      Science

  1:30PM - 2:00PM        Lunch

  2:00PM - 2:15PM        Recess                                           

  2:15PM - 2:50PM        Science

  2:50PM                        Dismissal  

       

                                                                         6TH & 7TH GRADE ORIENTATION

   

  OI TEACHER - MS SHIELDS

  SEVERE PROFOUND TEACHER - MS RILEY

                               MS RILEY'S ORIENTATION

  LOWER GENERATION TEACHER - MS CURTIN

                               MS CURTIN'S ORIENTATION

  SSCD TEACHER - MR WHITE

                               MR WHITE'S ORIENTATION

  SPEECH THERAPIST - MS SCANDALIATO

  LOWER GENERATION TEACHER - MS BOISSIERE

                               BOISSIERE'S ORIENTATION

   

  OTHER ORIENTATIONS:

  MS LITTLES'S ORIENTATION

  COACH MAUER'S ORIENTATION

  MS FREDERICK'S ORIENTATION

  MS JONES' ORIENTATION

  MS BENJAMIN'S ORIENTATION

  MS MARTIN'S ORIENTATION

   

  ****STUDENTS LOGIN IS THEI FIRSTNAME.LASTNAME@JPSCHOOLS.ORG AND THEIR PASSWORD IS THEIR STUDENT ID/LUNCH NUMBER***IF YOU HAVE ISSUES PLEASE CALL THE SCHOOL AT 504-371-0476.****